VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
  1. Uw relatie met Stutjes & Teusjes.

1.1 De bestellingen, leveringen en betalingen via onze Webshop noemen we verder de ‘Services’. Deze Services zijn onderhevig aan de algemene verkoopsvoorwaarden en vormen een juridische overeenkomst tussen u en Stutjes & Teusjes., maatschappelijke zetel Jacob besagestraat 55 – 8400 Oostende, België. BTW nummer: BE 0593.588.926. E-mailadres: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien., telefoonnummer: 059 413 411

1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Stutjes & Teusjes, zijn op uw overeenkomst met Stutjes & Teusjes altijd ten minste de bepalingen en verkoopsvoorwaarden uit dit document van toepassing.

1.3 Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Stutjes & Teusjes met betrekking tot uw bestellingen, afhalingen en betalingen. Lees deze algemene verkoopsvoorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de ‘Voorwaarden’.

  1. De Voorwaarden accepteren

2.1 U kunt de Services pas gebruiken nadat u heeft ingestemd met de Voorwaarden. Als u de Voorwaarden niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van de Services.

2.2 U kunt de Voorwaarden accepteren door te klikken om de Voorwaarden te accepteren, deze optie is door Stutjes & Teusjes beschikbaar gesteld in de gebruikersinterface van een Service.

  1. Aanbiedingen, prijzen, afbeeldingen producten

3.1 Aanbiedingen door en prijzen van Stutjes & Teusjes zijn vrijblijvend. De prijzen van de webshop zijn hetzelfde als in het verkooppunt (1.1). Stutjes & Teusjes accepteert geen aansprakelijkheid voor typ- of drukfouten.

3.2 Alle foto’s op onze webshop zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel uw keuze te vergemakkelijken. De effectief geleverde producten kunnen derhalve mogelijk visueel afwijken.

3.3 Stutjes & Teusjes behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften door te rekenen.

3.4 Alle geldende prijzen zijn steeds prijzen inclusief BTW en exclusief eventuele betaalkosten en/of leveringskosten.

  1. Bestellingen

4.1 Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van een bestelling door Stutjes & Teusjes . Bestellingen voor de volgende dag worden tot 16u00 verwerkt. Na 16u00 is het niet meer mogelijk voor de volgende dag te bestellen. Op de dag zelf is het enkel mogelijk telefonisch of in de winkel te bestellen. 

4.2 Stutjes & Teusjes behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

4.3 Stutjes & Teusjes kan u ten alle tijde telefonisch of via e-mail contacteren met de vraag uw bestelling schriftelijk te bevestigen of aan te passen.

  1. Leveringen

5.1 Stutjes & Teusjes  bestelde goederen enkel af in haar verkooppunt (zie 1.1 ) waar ze door u zullen worden afgehaald op de voorziene dag tijdens onze openingsuren en rond het beloofde tijdstip van afhaling.

5.2 De bestelde goederen worden bij de levering door u nagezien op kwaliteit en correctheid.

  1. Betalingen
  2. Stutjes & Teusjes accepteert enkel directe betalingen via PAYCONIQ en Paypall.

6.2 Indien de online betaling om welke reden dan ook niet uitgevoerd werd, is de bestelling niet aanvaard

  1. Wijzigingen van de Voorwaarden

7.1 Stutjes & Teusjes kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Stutjes & Teusjes via de Webshop een nieuwe versie van de Voorwaarden beschikbaar stellen.

7.2 U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de Services gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden zijn gewijzigd, Stutjes & Teusjes dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de aangepaste Voorwaarden.

7.3 U begrijpt en stemt ermee in dat Stutjes & Teusjes eventueel uw goedkeuring ter aanvaarding van de Voorwaarden expliciet opnieuw kan vragen via onze Webshop. In dit geval kunnen de Services voor u ontoegankelijk blijven zolang u uw goedkeuring niet heeft gegeven.

  1. Algemene juridische voorwaarden

8.1 U stemt ermee in dat, indien Stutjes & Teusjes geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn opgenomen in de Voorwaarden (of die Stutjes & Teusjes volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiële afstandsverklaring van de rechten van Stutjes & Teusjes kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds ter beschikking van Stutjes & Teusjes staan.

8.2 Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.

8.3 Op de Algemene verkoopsvoorwaarden en uw relatie met Stutjes & Teusjes krachtens de Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen aangaande conflicterende wetten. U en Stutjes & Teusjes gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de Voorwaarden. Op basis van de Algemene voorwaarden is de rechtbank van Brugge exclusief bevoegd bij geschillen.

GDPR

Via deze privacy policy informeert Stutjes & Teusjes. u over de wijze waarop binnen onze organisatie omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de AVG/GDPR stelt. Met het verstrekken van uw gegevens gaat u akkoord met onze privacy statement. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Welke gegevens worden verwerkt?
Stutjes & Teusjes verwerkt en verzamelt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die we ontvangen en nodig hebben bij het verwerken van uw bestelling zoals naw gegeven, telefoonnummers, email adressen en indien van toepassing factuurgegevens.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Een persoonlijk en/of bedrijfsaccount aan te maken
– Het verwerken van uw bestelling
– De administratieve afhandeling en financiële administratie van uw bestelling
– Om te voldoen aan wet- en regelgeving

Inzage in uw gegevens
U heeft te allen tijde de mogelijkheid en het recht op inzage van uw gegevens door online in te loggen met uw inloggegevens

Bezoekgegevens website
Stutjes & Teusjes. bewaart geen gegevens en maakt geen gebruik van cookies als u onze website bezoekt.

Delen of verkopen van gegevens
Stutjes & Teusjes deelt of verkoopt geen gegevens aan derden.

Beveiliging en bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Stutjes & Teusjes bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor eerder aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Stutjes & Teusjes mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een gespecificeerd verzoek tot Stutjes & Teusjes richten door een e-mail te sturen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien., onder vermelding van uw naam en adres. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Stutjes & Teusjes de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen
Deze Privacy Policy kan gewijzigd worden door Stutjes & Teusjes Dit zal vermeld worden op onze website, https://www.stutjesenteusjes.be/. Deze Privacy Policy is het laatst gewijzigd 14-04-2020.